W związku z podjęciem uchwały Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy KS Stobrawa
w Ligocie Dolnej z dnia 8 lutego 2021 roku dotyczącej zamiaru przekazania sekcji piłki nożnej do klubu Miejski Klub Sportowy w Kluczborku, wzywa się ewentualnych wierzycieli KS Stobrawa w Ligocie Dolnej do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 marca 2021 r.