Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 03.02.2021 r. podjęła następujące decyzje:

Na podstawie punktu 5.3. S.01 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych
na sezon 2020/2021 i następne (dalej: podręcznik), oraz § 9 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019r. z późniejszymi zmianami określonymi w Uchwale 24/2020 z dnia 14 maja 2020r. Zarządu Opolskiego Komisja nałożyła sankcje regulaminowe tyt. naruszenia punktu 5.3.S.01 podręcznika za niespełnienie przez Klub obowiązującego wymogu posiadania drużyn młodzieżowych w stosunku do następujących klubów:

  1. LKS KORONA KRĘPNA – kara pieniężna w wysokości 3 000 oraz pozbawienie Klubu 3 punktów (słownie: minus trzy punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym DECYZJA nr 1/D/KL/2021;
  2. LZS LISIĘCICE – kara pieniężna w wysokości 2 000,00 zł oraz pozbawienie Klubu
    3 punktów (słownie: minus trzy punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym
    DECYZJA nr 2/D/KL/2021;

Na podstawie punktu 3.8.5. podręcznika w/w Klubom od niniejszych Decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. podręcznika.