Informujemy, że w dniach 26.07-06.08 kasa w biurze OZPN będzie nieczynna. Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto OZPN.

Konta bankowe:
59 8907 0008 2012 7500 6019 0001 – dla wpłat bieżących
32 8907 0008 2012 7500 6019 0002 – dla wpłat z tytułu ekwiwalentów sędziowskich
05 8907 0008 2012 7500 6019 0003 – wpłaty z tytułu kursów UEFA i kursokonferencji