Informujemy, że uchwałą Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej do dnia 15 maja br. wydłużony został określony Ordynacją Wyborczą termin, w którym kluby I, III i 4 ligi oraz Ekstraligi Kobiet – członkowie OZPN jak również Gminne Zrzeszenia LZS – członkowie OZPN zobowiązane są dokonać wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN. Zarząd upoważnił również Komisję Wyborczą OZPN do ustalenia nowych terminów powiatowych konferencji wyborczych OZPN. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 terminy kwietniowe stały się z oczywistych względów niemożliwe do zrealizowania.Szczegóły wkrótce.