Na stronie Łączy Nas Piłka znajdują się informacje dotycząca dofinansowania dla certyfikowanych szkółek piłkarskich.

Wszystkie szczegóły znajdziemy pod następującym odnośnikiem: https://www.laczynaspilka.pl/program-certyfikacji-pzpn-dla-szkolek-pilkarskich/informacja-dotyczaca-dofinansowania-dla-certyfikowanych-szkolek-pilkarskich1 .

O co chodzi? W pierwszym etapie specjalnego programu Polskiego Związku Piłki Nożnej, każda z certyfikowanych szkółek chcąca ubiegać się o gratyfikacje, musi dokonać w swoim gronie wyboru jednej osoby, która będzie pełnić funkcję administratora finansowego, a dodatkowo może wyznaczyć drugą osobę jako superadministratora (np. właściciela szkółki, prezesa klubu, dyrektora etc.), który będzie pełnił rolę zastępcy oraz posiadał wgląd do danych finansowych i możliwość ich kontroli.

Ważnym jest, aby administratorzy finansowi posiadali wiedzę na temat finansów szkółki i mieli dostęp do dokumentów finansowych (umowy, faktury itp.). Co istotne, skan pisma z ww. danymi należy przesłać najpóźniej do 11 marca! Dokumentację należy kierować mailowo na adres dotacja.certyfikacja@pzpn.pl, a następnie przesłać wersję papierowej na adres Polskiego Związku Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Jest to warunek konieczny, żeby przystąpić do programu dofinansowania.

Poszczególne działania pokazują dodatkowi materiały zamieszczone na stronie ŁNP w serwisie YouTube:


Projekt PZPN znajduje się w załączniku.

Załączniki