Komisja na Posiedzeniu w dniu 10.03.2020 r. Uchwałą Nr 4/2020,  podjęła następujące  Decyzje w sprawie odwieszenia Licencji Klubowych:

  1. LZS ZRYW Szydłowice –  WARUNKOWE ODWIESZENIE Licencji Nr 119/B/2019n –  podtrzymanie sankcji  -1 /jeden/ punkt. Decyzja Nr 4/18/KL/2020;
  2. LZS LEW Szymonków – ODWIESZENIE Licencji Nr 24/B/2018n – podtrzymanie sankcji – 1 /jeden/ punkt. Decyzja Nr 4/19/KL/2020;
  3. LZS VICTORIA Kościerzyce  – WARUNKOWE ODWIESZENIE Licencji Nr 27/A/2018 –  oraz zmniejszyć  ilość punktów ujemnych do  -1/jeden/. Decyzja Nr 4/20/KL/2020;
  4. GKS Grodków – ODWIESZENIE Licencji Nr 48/A/2019 – oraz zmniejszyć ilość punktów ujemnych do  – 1/jeden/. Decyzja Nr 4/21/KL/2020;
  5. KS Bodzanów – Nowy Świętów – ODWIESZENIE Licencji Nr 66/A/2019 – oraz zmniejszyć ilość punktów ujemnych do – 1/jeden/. Decyzja Nr 4/22/KL/2020;
  6. LKS Biała Nyska – WARUNKOWE ODWIESZENIE Licencji Nr 45/A/2019 – oraz zmniejszyć ilość punktów ujemnych do  – 1/jeden/. Decyzja Nr 4/23/KL/2019;
  7. LZS ZAWISZA Stara Kuźnia – ODWIESZENIE Licencji Nr 24/A/2018a – oraz zmniejszyć ilość punktów ujemnych do – 1/jeden/. Decyzja Nr 4/24/KL/2020;
  8. LZS INTER Mechnica – ODWIESZENIE Licencji Nr 10/A/2019 – oraz zmniejszyć ilość punktów ujemnych do  – 1/jeden/. Decyzja Nr 4/25/KL/2020;

Powyższe decyzje są nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Komisji  Odwoławczej OZPN, w terminie 7 dni od daty otrzymania Decyzji, na zasadach  określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

  1. LZS ORZEŁ Dzierżysław  – anulowanie sankcji w postaci  – 1 /jednego/ punktu. Decyzja Nr 4/26/KL/2020.

Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu;

KOMISJA DS. LICENCJI KLUBOWYCH OZPN