Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 22.04.2024 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w IV lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej w sezonie 2024/2025

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: MKS GOGOLIN

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.