Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że Klub LZS PIOTRÓWKA wywiązał się z postanowień Decyzji nr 3/D/KL/2024 w kwestii uregulowania nałożonych sankcji finansowych z tytułu naruszenia warunków otrzymanej Licencji nr 9/IV/2023 w kwestii niespełnienia kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „a” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brak, stosownie do wymogów przepisów licencyjnych, odpowiedniej dla 4 ligi, określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych lub minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych i 1 (jednego) zespołu dziecięcego.
Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.