Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 22.04.2024 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie „A” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KKS SUDETY BURGRABICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026.