Zarząd KS OZPN informuje, że dnia 30 marca odbędą się egzaminy poprawkowe dla sędziów, którzy nie zaliczyli testów pisemnych bądź sprawnościowych podczas zgrupowania w Jarnołtówku.

WAŻNE: Jest to również poprawkowy termin dla sędziów Klasy B, którzy nie zaliczyli egzaminów w pierwszym terminie!

Będzie to za razem pierwszy termin dla tych sędziów, którzy jeszcze dotąd nie przystąpili do egzaminów.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się na Stadionie im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12 w Opolu o godz. 17:00. Następnie egzamin pisemny Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI, ul. Szarych Szeregów 1.