Wydział Gier OZPN informuje, iż rozpoczął przygotowania oraz prace organizacyjne do nowego sezonu piłkarskiego, tj. 2024/2025.

W związku z powyższym, został przygotowany elektroniczny formularz zgłoszeniowy do poszczególnych klas rozgrywkowych, który zamieściliśmy na końcu komunikatu oraz pod specjalnym banerem znajdującym się na głównej stronie internetowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Omawiany formularz należy wypełnić w miejscach oznaczonych gwiazdką oraz zaznaczyć klasy rozgrywkowe w których występują drużyny danego klubu w celu potwierdzenia ich do sezonu 2024/2025. Po zaznaczeniu ligi w której gra dana drużyna, rozwiną się pola w których należy wpisać:

1) NAZWA KLUBU;
2) OSOBĘ KONTAKTOWA (PRZEDSTAWICIELA KLUBU);
3) NUMER TELEFONU;
Po wykonaniu powyższych czynności, zatwierdzamy formularz poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ.
Jeśli wykonacie Państwo poprawnie wszystkie opisane czynności to w momencie wysłania formularza, zgłoszenie do rozgrywek Waszych drużyn będzie przyjęte.

UWAGA:
Jeżeli klub zgłasza do rozgrywek w danej kategorii wiekowej więcej niż jedną drużynę należy powtórzyć powyższe czynności zgłoszeniowe wpisując w nazwie klubu kolejny numer drużyny, np.: Orkan II.

TERMINY ZGŁASZANIA DRUŻYN DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH:

I. ROZGRYWKI SENIORSKIE:
1) KLASA „A” – DO 15.07.2024r.
2) KLASA „B” – DO 22.07.2024r.

II. ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:
1) OPOLSKA LIGA JUNIORÓW, OPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH, OPOLSKA LIGA TRAMPKARZY, OPOLSKA LIGA MŁODZIKÓW – DO 15.07.2024r.;

2) 1 i 2 LIGA JUNIORÓW + 1 i 2 LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH + 1, 2 i TERYTORIALNA LIGA TRAMPKARZY + 1 i 2 LIGA MŁODZIKÓW – DO 22.07.2024r.;

3) TERYTORIALNA LIGA MŁODZIKÓW – DO 29.07.2024r.

Zapraszamy do rejestrowania swoich zespołów do nowego sezonu tj. 2024/2025 uzupełniając poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy

ZGŁOSZENIE DO ROZRGYWEK


Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe wyraża się jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.