3 lutego podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Opolskim Związkiem Piłki Nożnej i Gminą Kluczbork. Na jej mocy kluczborskie obiekty Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego „Stobrawa” posłużą związkowi za bazę zajęć treningowych i konsultacji szkoleniowych. Odbywać się tam też będą mecze i zgrupowania oraz inne wydarzenia sportowe organizowane przez OZPN.

Dokument parafowali: burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, zastępca burmistrza Roman Kamiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku Andrzej Olech oraz z ramienia OZPN-u, prezes Tomasz Garbowski i wiceprezes Waldemar Antkowiak.

Fot. Maciej Knapa