Na posiedzeniu w dniu 4 lutego stanowiącym kontynuację obrad z dnia 27 stycznia, Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o umożliwieniu klubom uczestniczącym w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN, rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem biura OZPN i przyjął uchwałę w sprawie zasad ich rozliczania.

Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie: ustalenia wskaźnika bazowego VAT na rok 2017, ustalenia wskaźnika księgowego kosztów pośrednich w roku 2017 oraz zmiany Regulaminu Rozgrywek III ligi piłkarskiej grupa III na sezon 2016/2017.

Zarząd zdecydował również o wykreśleniu z listy członków Opolskiego Związku Piłki Nożnej następujących klubów: LZS Bąków, LKS Zieloni Spórok, LZS Lotnik Miejsce, LZS Głubczyce-Sady.

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 4 lutego 2017 r.