Przedstawiamy harmonogram szkoleń i egzaminów w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022.

Terminy egzaminów zaliczeniowych przed rundą wiosenną sezonu 2021/22

29-30.01.2022r.: sędziowie IV ligi, Klasy Okręgowej A oraz sędziowie Klasy Okręgowej B i Klasy B powołani na obóz unifikacyjno-szkoleniowy w Turawie;
23.02.2022r.: pozostali sędziowie szczebla okręgu i Klasy B (nieuczestniczący w obozie) oraz egzaminy poprawkowe;
9.03.2022r.: egzaminy poprawkowe Klasy Okręgowej B i Klasy B

Harmonogram szkolenia sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej A i obserwatorów (w szkoleniach mogą także uczestniczyć sędziowie Klasy Okręgowej B i Klasy B)

8.03.2022r.: szkolenie teoretyczne nr 1 w formie online
6.04.2022r.: szkolenie teoretyczne nr 2 w formie online
11.05.2022r.: szkolenie teoretyczne nr 3 w formie stacjonarnej w Opolu

Harmonogram szkolenia sędziów Klasy Okręgowej B i Klasy B:

23.02.2022r: szkolenie teoretyczne nr 1 „Analiza testu teoretycznego po egzaminach zaliczeniowych”
• szkolenie teoretyczne nr 2:
12.04.2022r. Kędzierzyn, Opole
21.04.2022r. Nysa, Kluczbork

Terminy egzaminów konkursowych przed sezonem 2022/2023:

8.06.2022r.: sędziowie IV ligi, Klasy Okręgowej A
15.06.2022r.: sędziowie Klasy Okręgowej B i Klasy B
• egzaminy poprawkowe odbędą się przed rozpoczęciem rundy jesiennej

Harmonogram szkolenia kandydatów na sędziów:

7.03.2022r.: Temat 1: art. I, II, III, IV, V, VI
14.03.2022r.: Temat 2: art. VII, VII, IX, X, XI
21.03.2022r.: Temat 3: art. XII
28.03.2022r.: Temat 4: art. XIII, XIV, XV, XVI, XVII
6.04.2022r.: dodatkowe szkolenie wraz z ww. szkoleniem ogólnym w formie online
20.04.2022r.: egzamin teoretyczny i praktyczny w Opolu