Harmonogram szkolenia kandydatów na sędziów:

7.03.2022r.: Temat 1: art. I, II, III, IV, V, VI
14.03.2022r.: Temat 2: art. VII, VII, IX, X, XI
21.03.2022r.: Temat 3: art. XII
28.03.2022r.: Temat 4: art. XIII, XIV, XV, XVI, XVII
6.04.2022r.: dodatkowe szkolenie wraz z pozostałymi sędziami w formie online
20.04.2022r.: egzamin teoretyczny i praktyczny w Opolu