Zarząd KS OZPN przedstawia harmonogram obozu unifikacyjno-szkoleniowego w Jarnołtówku w dniach 15-17 luty 2019.

Wszyscy sędziowie zobowiązani są do przedstawienia fizycznie aktualnej karty zdrowia. Wszelkiego rodzaju zdjęcia kart zdrowia lub kserokopie nie będą akceptowane.

 

Załączniki