Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 roku rozpatrzyła wnioski klubów LZS Starowice Dolne, KS Sławięcice K- Koźle , GKS Grodków oraz LZS Piotrówka, które odwołały się od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN.
Komisja podjęła następujące decyzje:
1. Klub LZS Starowice Dolne

Anulowanie zakazu transferów do Klubu, nałożonego na LZS Starowice Dolne przez Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r. , L. dz. Nr 2/1 /KL/2019 do zakończenia sezonu piłkarskiego 2018/2019,

Nałożenie wyższej sankcji finansowej na LZS Starowice Dolne, na podstawie pkt. 3.8.2 d) „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”,

z jednoczesnym wdrożeniu wobec Klubu procedury nadzoru nad spełnianiem
w trakcie okresu licencyjnego kryteriów sportowych, wymienionych w pkt. 5 „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017
i następne”, z zastrzeżeniem o ewentualnej możliwości zastosowania przez Licencjodawcę sankcji wymienionych w pkt. 3.8.2 rzeczonego „Podręcznika”,
ze szczególnym uwzględnieniem ust. c) i e)

2. Klub KS Sławięcice K-Koźle
Anulowanie sankcji finansowej nałożonej na KS Sławięcice K-Koźle przez Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019 r. , L. dz. Nr 2/24/KL/2019

Nałożenie na KS Sławięcice K-Koźle , na podstawie pkt. 3.8.2 a) „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”, sankcji w postaci ostrzeżenia

z jednoczesnym wdrożeniu wobec Klubu procedury nadzoru nad spełnianiem
w trakcie okresu licencyjnego kryteriów sportowych, wymienionych w pkt. 5 „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017
i następne”, z zastrzeżeniem o ewentualnej możliwości zastosowania przez Licencjodawcę sankcji wymienionych w pkt. 3.8.2 rzeczonego „Podręcznika”,
ze szczególnym uwzględnieniem ust. c) , e) i przede wszystkim d)

3. Klub GKS Grodków
Anulowaniu sankcji nałożonych na Grodkowski Klub Sportowy przez Komisję ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 29.01.2019 r. , L. dz. Nr 1/2/KL/2019:
a) Zakazu transferu do Klubu, do czasu zakończenia sezonu piłkarskiego 2018/2019
b) Pozbawić Klub 3 punktów w rywalizacji w klasie rozgrywkowej „A grupa II”

4. Klub LZS Piotrówka nierozpatrywaniu odwołania Klubu LZS Piotrówka od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r. L. dz. Nr 2/4 /KL/2019