Pragniemy poinformować, iż na spotkaniu Klubu Seniora, które odbyło się 20 marca br., dokonano wyboru na brakujące stanowisko wiceprzewodniczącego pana Jerzy Maćka. Wybór nastąpił przez aklamacje.

Obecny skład zarządu Klubu Seniora prezentuje się następująco:

Andrzej Mazurek – Przewodniczący
Jerzy Maciek – Wiceprzewodniczący
Zdzisław Kowalski – Sekretarz