Komisja ds Licencji Trenerskich Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż aplikacje o przedłużenie i/lub przyznanie licencji trenerskich zgodnie z wytycznymi PZPN dokonujemy wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową PZPN 24.

Wniosek można złożyć do 30.06.2017r. (IV Komisja Licencyjna – tryb zwyczajny)
Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.

Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pl dokonaj rejestracji

Wymagane dokumenty:
– skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej,
– skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie antykorupcyjne,
– skany certyfikatów z konferencji trenerskich
– kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Opolskiego ZPN
BS Leśnica 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003.

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok)
Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
Licencja „UEFA B” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok).
Licencja „UEFA C” (150 zł na 3 lata)  – (50 zł za rok).

UWAGA! Opłatę za licencję należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata.

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr IV/63 z dnia 20.04.2017r.

Załączniki