Obradujący w dniu 16 maja Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej wprowadził zmiany w Regulaminie Rozgrywek w sezonie 2016/2017, powołał Komisję Etyki OZPN i przyjął jej Regulamin oraz dokonał wyboru jej Przewodniczącego. Zatwierdził też stawki godzinowe trenerów edukatorów i przyjął uchwały w sprawie umorzenia zobowiązań wobec OZPN, ustalenia okresu przechowywania dokumentów oraz utworzenia związkowych adresów e-mail. Zarząd przyjął również Regulamin Rady Trenerów oraz Regulamin meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową.

Załączniki