Od 30 maja do 1 czerwca odbyło się drugie w tym sezonie zgrupowanie Core tym razem dla młodych, perspektywicznych sędziów asystentów szczebla centralnego. Reprezentantem Opolskiego ZPN był  Jakub Konicki.

Uczestnicy mieli dość intensywny harmonogram, podeszli do testów sprawnościowych CODA i ARIET, treningów praktycznych z zakresu sytuacji boiskowych, ćwiczeń dot. prewencji kontuzji, a także wykładów teoretycznych. Gośćmi zgrupowania byli m.in. Adam Kupsik (asystent międzynarodowy, który niebawem weźmie udział w EURO 2024), Piotr Lasyk, Krzysztof Myrmus i Dawid Golis. Nad zgrupowaniem i jego przebiegiem pracowali Katarzyna i Maciej Wierzbowscy oraz Grzegorz Krzosek.

Gratulujemy udziału!