Informujemy, że KS PZPN prowadzi nabór na sędziów szczebla centralnego futsalu i z każdego ze związków wojewódzkich zaprasza dwóch sędziów na Kurs sędziów kandydatów na szczebel centralny Futsalu do Kleszczowa.

Wszyscy sędziowie, którzy są chętni do uczestnictwa w takim kursie i walce o awans muszą posiadać:
– minimum średnie wykształcenie
– licencja sędziego futsalu lub sędziego piłki nożnej
– posiadający uprawnienia sędziego futsalu lub deklarujący ukończenie szkolenia w tym zakresie do 16.10.2018
– dobra sprawność fizyczną oraz sportowa sylwetka
– nienaganna postawa etyczno-moralna,
– przygotowany do konkursowego sprawdzianu kondycyjnego (zasady i limity w załączeniu)
– należyta dyspozycyjność przy obsadzie zawodów
– nie ukończone 40 lat (nie dotyczy byłych sędziów szczebla centralnego i III ligi)

Z kandydatów zgłoszonych przez wszystkie Kolegia Sędziów Wojewódzkich ZPN po egzaminach teoretycznych i kondycyjnych oraz obserwacji wyłonionych co najmniej 2 sędziów, którzy w sezonie 2019/20 uzyskają uprawnienia sędziego szczebla centralnego futsalu. Szkolenie i egzaminy dla kandydatów odbędą się w dnia 28-30 września w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów:
1) Zasady egzaminu Futsal Fitness
2) Egzamin teoretyczny zgodnie z Zasadami – dla testu pisemnego 80% prawidłowych odpowiedzi.

Pytania opracowane zostaną na podstawie Przepisów gry w futsal oraz Postanowień PZPN do Przepisów gry w futsal. Materiały są dostępne na stronie www.futsalowcy.pl w zakładce Przepisy.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy do Przewodniczącego KS OZPN Arkadiusza Przystała: a.przystal@opolskizpn.pl

Icon

Fitness Test Futsal 596.55 KB 1407 downloads

...