Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 (piątek) o godzinie 17:00  siedzibie Opolskiego ZPN przy ul. Damrota 6 ( III piętro – Sala posiedzeń ) odbędzie się kurs Pierwszej Pomocy Medycznej.
Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się w drugim półroczu br. i dla nich jest on bezpłatny.

W kursie mogą wziąć również udział pozostali zainteresowani przeszkoleniem trenerzy. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł

Wpłaty dokonujemy na konto: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Udział w kursie PPM potwierdzamy mailem do dnia 7 sierpnia 2018 na adres: k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:

Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. A