Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2018 (piątek) o godzinie 16:00  na obiektach WOSM Prószków ul. Pomologii 11 w Prószkowie odbędzie się kurs Pierwszej Pomocy Medycznej.
Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się w pierwszym kwartale br. i dla nich jest on bezpłatny.

W kursie mogą wziąć również udział pozostali zainteresowani przeszkoleniem trenerzy. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł

wpłaty dokonujemy na konto : 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Udział w kursie PPM potwierdzamy mailem do dnia 3 kwietnia 2018 na adres: k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:

Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. A