Komisja informuje, że przed zakończeniem rozgrywek rundy wiosennej, rozpocznie się proces licencyjny na sezon 2018/2019 i 2019/2020.

Kluby klasy okręgowej i niższe, które awansowały i nowo zgłoszone do rozgrywek w sezonie 2017/2018, nie muszą składać wniosków licencyjnych, ponieważ ich licencje ważne są na dwa sezony rozgrywkowe.

Zgodnie z wytycznymi „Podręcznika licencyjnego dla klubów 3 ligi…” oraz „Podręcznika licencyjnego dla klubów 4 ligi i klas niższych…”, oraz Uchwały Zrządu OZPN nr 3/2018 z dnia 31.01.2018r. Komisja przystąpi do realizacji procesu zasadniczego: do dnia 31  marca /dla klubów 3 ligi/, wnioski na formularzach jak dotychczas tj. Wzór 11.1.1… do 11.2.5. dla klubów 4 ligi i klas niższych którym ważność licencji kończy się po sezonie 2017/2018. Od dnia 15 marca 2018 r. na stronie internetowej OZPN jest zamieszczony wzór wniosku w nowej wersji generatora wniosków licencyjnych w formie elektronicznej, dla klubów sportowych od 4 ligi do klasy „B”.

Dla klubów posiadających tylko drużyny młodzieżowe, którym ważność licencji kończy się po sezonie 2017/2018 i drużyn nowo powstających, obwiązuje uchwała Zarządu OZPN opole nr 11/2017 z dnia 27.01.2017 r. Wraz z wzorem wniosku licencyjnego do czasu wprowadzenia nowego systemu.

Telefony kontaktowe: 608-440-748; 606-894-995;