W związku z podjęciem uchwały kierownictwa klubu MKS MOSIR Opole oraz uchwały Zarządu OKS Odra Opole w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego MKS MOSIR Opole (Zbywca) przez OKS Odra Opole (Nabywca), Klub przejmujący, tj. OKS Odra Opole wzywa ewentualnych wierzycieli MKS MOSIR Opole do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 23 marca 2018 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę OKS Odra Opole.