W dniu 11 kwietnia 2021 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN.
Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją rozpatrzono odwołania klubów:
1. MKS Sokół Niemodlin
2. LKS Ligota Wołczyńska
3. KS Twardawa
4. LKS Rożnów
5. KS Bodzanów – Nowy Świętów
6. LZS Gryżów
7. LZS Kępnica
8. KKS Sudety Burgrabice
9. LZS Victoria Dobrzyń
10. LZS Starościn
11. LKS Rybna
12. KS Polonia Głubczyce
13. TKKS Blachowianka

W związku z powyższym Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN postanowiła:
1. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu MKS Sokół Niemodlin i argumentów w nim zawartych, postanowiła obniżyć sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika do wysokości 1 punktu (minus jeden punkt) oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 2 000 złotych. W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

2. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LKS Ligota Wołczyńska i argumentów w nim zawartych, postanowiła anulować sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 1 000 złotych. W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

3.
Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu KS Twardawa i argumentów w nim zawartych, postanowiła anulować sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 1 000 złotych.
W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

4. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LKS Rożnów i argumentów w nim zawartych, podtrzymać sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika oraz podtrzymać sankcję finansową w kwocie 2 000 złotych. W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

5. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub KS Bodzanów-Nowy Świętów. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.
6. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LZS Gryżów i argumentów w nim zawartych, postanowiła obniżyć sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika do wysokości 1 punktu (minus jeden punkt) oraz podwyższyć sankcję finansową do kwoty 2 400 złotych.

8. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub LZS Kępnica. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.

9. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub KKS Sudety Burgrabice. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.

10.Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LZS Victoria Dobrzyń i argumentów w nim zawartych, postanowiła zmniejszyć zobowiązania klubu do rozegrania jednego turnieju w kat. Orlik lub jednego turnieju w kat. Żak lub Skrzat w ramach turniejów „Bawi Nas Piłka” organizowanych przez OZPN na poziomie powiatowym, zgodnie z Regulaminem rozgrywek „Bawi Nas Piłka” turniejów Orlików, Żaków i Skrzatów OZPN w sezonie 2021/2022, przyjętych uchwałą nr 69/2021 Zarządu OZPN z dnia 11 sierpnia 2021 roku oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 500 złotych. W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

11. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub LZS Starościn. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.

12. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub LKS Rybna. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.

13. Anulować decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych nałożoną na klub KS Polonia Głubczyce. Wpłacona kaucja w całości podlega zwrotowi.

14. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu TKKF Blachowianka Kędzierzyn – Koźle i argumentów w nim zawartych, postanowiła anulować sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 1 000 złotych. W przypadku podtrzymania decyzji wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

Powyższe decyzje są ostateczne.