23 stycznia 2020 roku, w siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN. Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją, która została uzupełniona na prośbę Komisji, ponownie rozpatrzono odwołania klubów:

1) UKS Karnków
2) LZS Uszyce
3) LZS Kościeliska
4) LKS Racławia Racławice Śląskie

W związku z powyższym Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN postanowiła:

1. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu UKS Karnków i argumentów w nim zawartych, anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 100 złotych.
2. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Uszyce i argumentów w nim zawartych, anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 200 złotych.
3. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Kościeliska i argumentów w nim zawartych, anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 200 złotych.
4. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LKS Racławia Racławice Śląskie i argumentów w nim zawartych, anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 500 złotych.

Ze względów formalnych wynikających z nie wniesienia odwołania we wskazanym terminie Komisja nie mogła rozpatrzyć odwołania klubów:
1. LKS Biała Nyska
2. KS Bodzanów Nowy Świętów.

Powyższe decyzje są ostateczne.