W poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, w siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN. Na spotkaniu Komisja rozpatrzyła odwołania Klubów:

1) LZS Start Bogdanowice
2) LZS Agroplon Głuszyna
3) LZS Gryżów
4) LZS Ligota Turawska
5) LZS Dąbrówka Górna
6) LKS Prosna Zdziechowice
7) LKS Orzeł Reńska Wieś
8) LZS Rolnik Lasocice
9) LZS Skorogoszcz
10) LZS Żubry Smarchowcie Śląskie
11) UKS Karnków
12) GKS Widawa Wilków
13) LKS Budowlani Strojec
14) LZS Sudety Moszczanka
15) LZS Uszyce
16) LZS GKS Izbicko-Otmice
17) KS Skarbimierz
18) LKS Szonów
19) LKS Babice
20) LKS Korona Krępna
21) LZS Kościeliska
od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN.

W związku z powyższym Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN postanowiła:

1. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Start Bogdanowice i argumentów w nim zawartych, anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 1 700 złotych.

2. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Agroplon Głuszyna i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów natomiast sankcję finansową pozostawić bez zmian.

3. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Gryżów i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

4. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Ligota Turawska i argumentów w nim zawartych, zmniejszyć liczbę punktów ujemnych do 2 oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 1 700 złotych.

5. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Dąbrówka Górna i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 100 złotych.

6. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LKS Prosna Zdziechowice i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

7. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LKS Orzeł Reńska Wieś i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

8. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Rolnik Lasocice i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

9. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Skorogoszcz i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 500 złotych.

10. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Żubry Smarchowice Śląskie i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 350 złotych.

11. Ze względów proceduralnych odwołanie Klubów UKS Karnków zostanie rozpatrzone w dniu 23 stycznia 2020 roku.

12. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu GKS Widawa Wilków i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

13. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LKS Budowlani Strojec i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

14. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS Sudety Moszczanka i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

15. Ze względów proceduralnych odwołanie Klubów LZS Uszyce zostanie rozpatrzone w dniu 23 stycznia 2020 roku.

16. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LZS GKS Izbicko-Otmice i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych. .

17. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu KS Skarbimierz i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 250 złotych.

18. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LZS Szonów i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 750 złotych.

19. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu
odwołania klubu LKS Babice i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 100 złotych.

20. Podtrzymać decyzję Komisji Licencyjnej OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LKS Korona Krępna i argumentów w nim zawartych, warunkowo anulować odjęcie punktów oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 700 złotych.

21. Ze względów proceduralnych odwołanie Klubów LZS Kościeliska zostanie rozpatrzone w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Powyższe decyzje są ostateczne.