KOMISJA DS. LICENCJI KLUBOWYCH OZPN, NA POSIEDZENIU W DNIU
18.01.2018R. UCHWAŁĄ NR 1/2018, NA PODSTAWIE PKT 3.9.5 „Podręcznika
Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/2017 i następne” POSTANOWIŁA ZAWIESIĆ LICENCJE DLA N/W KLUBÓW:

  • KS „POGOŃ” Wojnowice;
  • LZS Rudziczka;
  • KS „BIZON” Bąkowice;
  • LZS Biestrzykowice – Miodary;
  • LKS „ŹRÓDŁO” Krośnica;
  • LZS Rozumice;
  • LZS Czyżowice;

ZA NIE WYKONANIE NAŁOŻONYCH SANKCJI FINANSOWYCH /zapis 3.8.2. str.12/ w/w podręcznika – pismo K.L. L.dz. 601/KL/2017 z dn. 25.10.2017r. Kwotę w wysokości 100,00 zł należało wpłacić na ogólne konto OZPN
w terminie do 10. listopada 2017r.
ZAWIESZENIE LICENCJI OBOWIĄZUJE DO CZASU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN