Komisja informuje, że przed zakończeniem rozgrywek rundy wiosennej, rozpocznie się proces licencyjny na sezon 2017/2018 i 2018/2019.

Kluby klasy okręgowej i niższe, które awansowały i nowo zgłoszone do rozgrywek w sezonie 2016/2017, nie muszą  składać wniosków licencyjnych, ponieważ ich licencje ważne są na dwa sezony rozgrywkowe.

Zgodnie z wytycznymi „podręcznika licencyjnego dla klubów III ligi” oraz „podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych” oraz uchwały zarządu OZPN  nr 10/2017 z dnia 27.01.2017 r. Komisja przystąpi  do  realizacji procesu zasadniczego: do dnia 31 marca/dla klubów III  ligi/, dla klubów IV ligi i klas niższych – do dnia 30 kwietnia 2017 r. Na stronie internetowej OZPN w zakładce komisji ds. Licencji klubowych zostaną zamieszczone wymagane wzory formularzy do wniosków licencyjnych oraz aktualnie obowiązujących aktów i uchwał.

Dla klubów posiadających tylko drużyny młodzieżowe, obwiązuje uchwała zarządu OZPN nr 11/2017 z dnia 27.01.2017r. Wraz z nowym wzorem wniosku licencyjnego.

Telefony kontaktowe: 608 44 07 48; 606 894 995;

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN