Komisja na posiedzeniu w dniu 13.09.2019r. Uchwałą nr 17/2019 rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i postanowiła przyznać Licencje nw. klubom:

KLASA „B” na sezon rozgrywkowy 2019/2020 i 2020/2021:
1/ LKS Rybna – Lic. nr 126/B/2019n;
2/ LKS „ROLNIK” Biedrzychowice – Lic. nr 127/B/2019n;
3/ LKS „PARTYZANT” Kazimierz – Lic. nr 128/B/2019n;

I. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2019r. Uchwałą nr 18/2019 rozpatrzyła złożone Wnioski licencyjne i postanowiła przyznać Licencje nw. klubom:

KLASA „B” klub nowo zgłoszony na sezon rozgrywkowy 2019/2020 i 2020/2021:
1/ LKS Krzywiczyny – Lic. nr 129/B/2019n;
2/ KGKS Krasna Góra – Lic. nr 130/B/2019n – nadzorem
infrastrukturalnym;

Komisja informuje, że wszystkie kluby, które złożyły wnioski licencyjne na sezon rozgrywkowy 2019/2020 i 2020/2021 otrzymały Licencje, niektóre kluby zostały objęte nadzorem, co jest uwidocznione w przyznanych licencjach.