Trener kadr wojewódzkich OZPN, Paweł Wolański, miał przyjemność zaprezentować wyniki swojej pracy w obszarze treningu sportowego na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Krakowie, w dniach 19–21 września. Praca naszego trenera została oceniona najwyżej ze wszystkich zgłoszonych prac w konkursie, za co nasz szkoleniowiec zdobył główną nagrodą i bardzo efektowną statuetką (na zdjęciu).

Przypomnijmy, że pan Paweł to doktorant AWF-u Wrocław, a tematem sympozjum była Motoryczność sportowa – Założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. Konferencja MAiS należy do jednego z największych i najważniejszych wydarzeń naukowo-sportowych organizowanych przez Akademie Wychowania Fizycznego. Krakowska konferencja ma także spełniać funkcję integracyjną krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych podejmujących problemy badawcze nad różnymi aspektami motoryczności sportowej oraz najnowszych systemów szkolenia w sporcie wyczynowym.

Jedną z głównych korzyści to nawiązanie współpracy profesorem Alunem Williamsem, z Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania) oraz profesorem Pawłem Cięszczykiem z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, który zajmuje się genetyczną identyfikacją telnetów sportowych oraz genetycznym podłożem powstawania urazów u wyczynowych sportowców.

Gratulujemy!