Komisja ds. Licencji Klubowych na posiedzeniu w dniu 11.08.2017 r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i uchwałą nr 14/2017:

I. Przyznała licencje klubom:
Klasa  Okręgowa na sezon 2017/2018 i 2018/2019;
1/ LKS „Źródło” Krośnica                      –           lic. Nr 26/o/2017;

Klasa  „A”: na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019;
1/  LZS DKF Łężce                                         –           lic. Nr 77/a/2017;
Decyzję przyznania licencji komisja podjęła jednogłośnie

Klasa „B” na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019:
1/   KS Górażdże                                           –           lic. Nr 145/B/2017;
2/   LZS Rozumice                                        –           lic. Nr 146/B/2017 ;
3/   LZS Stobrawa – Stare Kolnie                  –           lic. Nr 147/B/2017n;
4/   LZS DKF Łężce                                      –           lic. Nr 148/B/2017;
5/   „Otmęt” Fans Klub Sportowy Krapkowice – lic. Nr  149/B/2017n;
6/    LZS Kalinów-Kalinowice – lic. Nr 150/B/2017.

Decyzję przyznania licencji komisja podjęła jednogłośnie.
II. Na kluby które złożyły wnioski po terminach, zostały nałożone sankcje finansowe  / zapis 3.8. Pkt 3.8.2. Lit. E) str. 12/ „podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/2017 i następne”;
III. Kluby mogą zgłaszać się po odbiór licencji klubowych do OZPN w Opolu