Komisja licencyjna informuje, że na dzień 11.08.2017r. wszystkie kluby zgłoszone do rozgrywek otrzymały licencje klubowe. Wiele klubów z nadzorami/ licencje nie odebrane, są w trakcie rozsyłania do klubów. Opóźnienia wynikły z powodu zaniedbań niektórych klubów i złożenia wniosków po nakazanych terminach.