Komisja ds. Licencji Klubowej przypomina wszystkim klubom 4 Ligi i Klas niższych, którym kończy się ważność licencji po sezonie rozgrywkowym 2017/2018, iż kompletne wnioski licencyjne należy składać w siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej w terminach podanych poniżej:

1) kluby 4 Ligi i Klasy Okręgowej od dnia 7 maja do dnia 15 maja 2018r.
2) pozostałe klasy rozgrywkowe od dnia 7 maja do dnia 31 maja 2018r.

UWAGA:
Komisja ds. Licencji Klubowej pragnie przypomnieć, iż wnioski licencyjne należy wypełnić w formie elektronicznej poprzez „Generatora Wniosków Licencyjnego” umieszczony na głównej stronie internetowej OZPN, który po kompletnym wypełnieniu należy wygenerować oraz wydrukować, a następnie opieczętować i podpisać.

Wszystkie wnioski muszą być kompletne zgodnie z wymaganymi załącznikami.