Na podstawie Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia
19.03.2020 r. oraz Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami
Zarządu OZPN (dalej: Uchwały), Komisja ds. Licencji Klubowych podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu:

1. LZS RUDZICZKA (Klasa B) – po rozpatrzeniu wniosku Klubu wraz z załącznikami (pismo z dnia 12.04.2023 r.), Komisja postanowiła przyznać klubowi – licencję upoważniającą Klub
do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2022/2023 na zastępczym obiekcie
piłkarskim w Prudniku przy ul. Włoskiej 10.