Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 30.05.2022 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w IV lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: Oleski Klub Sportowy, KS Unia Krapkowice,
LZS KS Starowice Dolne oraz SKF LZS Tor Dobrzeń Wielki:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej w sezonie 2022/2023;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: TS Chemik Kędzierzyn oraz LZS Piotrówka:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej w sezonie 2022/2023 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych);

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: MKS Ruch Zdzieszowice:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej w sezonie 2022/2023 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych);

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dniod doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.