Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w 4 lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: BTP STAL BRZEG, MKS RUCH ZDZIESZOWICE, SKS PPO PIAST STRZELCE OPOLSKIE, LZS WALCE, KS IPRIME BOGACICA,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej
w sezonie 2024/2025.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS FORTUNA GŁOGÓWEK, KS POLONIA NYSA,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS DOMASZKOWICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 oraz I.05 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

5. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS MAŁAPANEW OZIMEK, LZS PIOTRÓWKA,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2024/2025 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji,
z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025
i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.