Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie Okręgowej o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS POLONIA GŁUBCZYCE, LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY, LKS SKALNIK GRACZE, LZS KUNIÓW, MKS POLONIA PRÓSZKÓW- PRZYSIECZ, OKS OLESNO

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej
w sezonie 2024/2025.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: GKS GŁUCHOŁAZY, KS STOBRAWA LIGOTA DOLNA, LZS STAROŚCIN,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS BUDOWLANI STROJEC

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.18 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS UNION UJAZD, NKS START NAMYSŁÓW

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

5. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS TWARDAWA, LKS GOŚWINOWICE,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

6. Komisja postanowiła odmówić przyznania klubowi KS UNIA KRAPKOWICE

– licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025 ze względu na naruszenie kryterium P.01 Przepisów Licencyjnych.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.