Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 30.05.2022 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w opolskiej klasie „B” oraz w wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez OZPN o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Sokół Boguchwałów, KS Komprachcice,
LZS Radawie, KS Żądło Sucha Psina, LZS Jakub Proślice, LZS Zawisza Stara Kuźnia oraz LKS Popielów:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B” w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS KS Polonia Przylesie, LKS Wilki Tadar w Ganie oraz LZS Walce:
-licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B” w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” Zdzieszowice:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez OZPN w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.