Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 30.05.2022 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w opolskiej klasie „A” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Kujakowice, LKS Groszmal Opole,
LKS Victoria Cisek, KS Start Dobrodzień, LMKS Piast Gorzów Śląski, LZS Polanowice,LKS Goświnowice oraz MKS Tułowice:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A” w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Jedność Rozmierka oraz LZS Raszowa:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A” w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Victoria 1900 Łany:
–  licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych);

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.