Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 30.05.2022 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w opolskiej klasie okręgowej o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Olimpia Lewin Brzeski, MKS Pogoń Prudnik, LKS Atom Grądy – Malerzowice Małe oraz GZ LZS Łubniany:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy okręgowej
w sezonie 2022/2023;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Lisięcice, KKS Sudety Burgrabice oraz
KS Twardawa:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy okręgowej
w sezonie 2022/2023 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych);

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.