Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., na podstawie obowiązujących Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiące załącznik do Uchwały nr 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r. (dalej Przepisy Licencyjne) rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie „B” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: GLKS KAMIENNIK, KS BODZANOWICE, KTS CZARNI KORFANTÓW, LKS PLON SKOROSZYCE,LKS PRZEDMOŚĆ,LKS VICTORIA CISEK,LZS BUKÓW,LZS ŁOWKOWICE, LZS ORZEŁ DZIERŻYSŁAW, LZS POGOŃ ŁOSIÓW, LZS POLSKI ŚWIĘTÓW, LZS RADAWIE, LZS ROLNIK WIERZBICA GÓRNA, LZS SŁAWICE, LZS SOKÓŁ MAŁUJOWICE, LZS STANISZCZE WIELKIE, LKS START SIOŁKOWICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026.

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS POGOŃ PLUDRY

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.03, I.04, I.07, I.08, I.11, I.14, I.18 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE, KS START DOBRODZIEŃ, LKS POPIELÓW,LZS JAKUB PROŚLICE, LZS KS POLONIA PRZYLESIE, LZS KUP, LZS LASOWICE WIELKIE, LZS ŁUKOWICE BRZESKIE, LZS ORLIK MICHAŁÓW, LZS VICTORIA 1900 ŁANY, LZS ZAWISZA STARA KUŹNIA

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS KS WOJSŁAW

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność wykonania zaleceń komisji weryfikacyjnej ujętych w protokole weryfikacji boiska)

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.