Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., na podstawie obowiązujących Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiące załącznik do Uchwały nr 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r. (dalej Przepisy Licencyjne) rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Klasie „A” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE, LKS GROSZMAL OPOLE, LKS HETMAN BYCZYNA, LKS JEDNOSĆ ROZMIERKA, LKS RZEMIOSŁO DZIEWKOWICE, LMKS PIAST GORZÓW ŚLĄSKI, LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW, LZS GAZWONIK WAWELNO, LZS KUJAKOWICE, LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI, LZS PODZAMCZE NYSA, LZS POLANOWICE, LZS ŚCINAWA NYSKA – KORFANTÓW, LZS UNIA RASZOWA DANIEC, LZS USZYCE, MKS SOKÓŁ NIEMODLIN, MKS TUŁOWICE, MKS WOŁCZYN

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS OGRODNIK CHRÓSĆINA NYSKA, LKS ŚLĄSK REŃSKA WIEŚ, LZS GRUDZICE, LZS LIGOTA WOŁCZYŃSKA, LZS STRADUNIA, UKS KARNKÓW

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZYCE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.07, I.11, I.12, I.14 oraz I.18 obowiązujących Przepisów Licencyjnych OZPN) oraz sportowym (koniecznością monitorowania kryterium S.01 Przepisów Licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS ŻĄDŁO SUCHA PSINA, LZS CZARNOLAS, LZS VICTORIA KOŚCIERZYCE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

5. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS GOŚCICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem prawnym (konieczność monitorowania kryterium P.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych), infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.18 obowiązujących Przepisów Licencyjnych) oraz sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

6. Komisja postanowiła przyznać klubowi: SKS DĄBROWA

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem prawnym (konieczność monitorowania kryterium P.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych), infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych) oraz sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

7. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS LISIĘCICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem prawnym (konieczność monitorowania kryterium P.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych) oraz sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

8. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS ŁĄKA PRUDNICKA

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem prawnym (konieczność monitorowania kryterium P.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych).

9. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS WIDAWKA LUBSKA

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.11 obowiązujących Przepisów licencyjnych) oraz sportowym (koniecznością monitorowania kryterium S.01 Przepisów Licencyjnych).

10. Komisja postanowiła przyznać klubowi: SKS CHMIELOWICE

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2024/2025 i 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania I.01 obowiązujących Przepisów Licencyjnych) oraz sportowym (koniecznością monitorowania kryterium S.01 Przepisów Licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.