Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., postanowiła:
Na podstawie punktu 3.5.1. ppkt.3 Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki (dalej: Przepisy Licencyjne) nałożyć sankcje finansowe z tyt. naruszenia punktu 3.5.1. ppkt. 2 Przepisów Licencyjnych w stosunku do klubów:

1. LZS RUDATOM KĘPA ¬ kara pieniężna w wysokości 300,00 zł, ¬ DECYZJA NR 5/D/KL/2024;

2. KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE ¬ kara pieniężna w wysokości 200,00 zł, ¬ DECYZJA NR 6/D/KL/2024;

3. SKS DĄBROWA ¬ kara pieniężna w wysokości 200,00 zł, ¬ DECYZJA NR 7/D/KL/2024;

4. LZS KS ŁUKOWICE BRZESKIE ¬ kara pieniężna w wysokości 100,00 zł, ¬ DECYZJA NR 8/D/KL/2024;

5. LZS LASOWICE WIELKIE ¬ kara pieniężna w wysokości 100,00 zł, ¬ DECYZJA NR 9/D/KL/2024;

6. LZS KAMIENICA NYSKA ¬ kara pieniężna w wysokości 100,00 zł, ¬ DECYZJA NR 10/D/KL/2024;

7. APN ORZEŁ ŹLINICE ¬ kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 11/D/KL/2024;

8. LZS WRZOSKI ¬ kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 12/D/KL/2024;

9. LZS GIERAŁTOWICE ¬ kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 13/D/KL/2024;

10. UKS SPIDERS KRAPKOWICE ¬ kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 14/D/KL/2024;\

11. KS INTER SIOŁKOWICE ¬ kara pieniężna w wysokości 50,00 zł, ¬ DECYZJA NR 15/D/KL/2024.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.