Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 11.07.2022 r.
rozpatrzyła wnioski klubów awansujących do rozgrywek w IV lidze opolskiej „BS Leśnica”
o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz
z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubowi LZS Walce:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS
Leśnica”
w sezonie 2022/2023.

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi LZS STEGU Start Jełowa:
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej
„BS Leśnica” w sezonie 2022/2023 z nadzorem infrastrukturalnym na stadionie
zastępczych w Kotorzu Małym.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4
przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne
stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020
r.