Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 11.07.2022 r.
rozpatrzyła wnioski klubów awansujących do rozgrywek w opolskiej klasie okręgowej
o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z
załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom LMKS Piast Gorzów Śląski, LKS Polonia
Karłowice, LKS Goświnowice, MKS Tułowice, LKS Silesius Kotórz Mały oraz LZS Orzeł
Branice:
–  licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy okręgowej
w sezonie 2022/2023 i 2022/2024.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4
przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne
stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020
r.