Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 23.05.2023 r. postanowiła:
Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r. z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia § 4 ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne (dalej: Przepisy Licencyjne) w stosunku do klubu:
1.KS IPRIME BOGACICA – kara pieniężna w wysokości 300,00 zł (DECYZJA nr 15/D/KL/2023);

2.LKS NAPRZÓD JEMIELNICA – kara pieniężna w wysokości 300,00 zł (DECYZJA nr 16/D/KL/2023);

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych w/w Klubom od niniejszych Decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych.