Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 45 oraz dnia 15 czerwca. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki